مجموعه الکترو تجهیز رسا امداد ( اِترِکو ) متشکل از متخصصین و شاغلین رشته مهندسی پزشکی آماده همکاری با کلیه مراکز درمانی در زمینه های خرید و فروش تجهیزات پزشکی،  تجهیز و راه اندازی مراکز درمانی از صفر تا صد ( زیر ساخت تا هتلینگ )، سرویس و نگهداری دستگاه های پزشکی ، تعمیرات تجهیزات پزشکی و همچنین بازدید دوره ای از دستگاه های الکترونیک ِ پزشکی به منظور عیب یابی و سرویس دوره ای تجهیزات می باشد.