خدمات کلی شرکت در زمینه صنعت مهندسی پزشکی شامل خرید و فروش تجهیزات پزشکی مصرفی دستگاه های پزشکی، تعمیرات، خدمات مشاوره، نصب و راه اندازی، تجهیز و تکمیل مراکزدرمانی از زیرساخت تا مرحله آخر و …. می باشد.

برای خرید دستگاه از ما و یا فروش دستگاه به ما حتما قبل از واریز مبلغی یا ارسال دستگاه با پشتیبانی شرکت در خصوص نوع دستگاه و سایر موار د از قیمت هماهنگی های لازم را انجام دهید.

بله، تعمیرات باتری های هوشمند از جمله باتری های دستگاه های پزشکی و لب تاپ ها و … در شرکت در حال انجام می باشد اما حتما باید قبل از ارسال هرگونه باتری باید هماهنگی لازم را با شرکت انجام دهید.

برخی از باتری ها به دلیل اختصاصی بودن برنامه پردازنده ، قابلیت ِتعمییر ندارند.